Rozvody vnitřního plynu:

 • Všechny druhy tlaků (nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké)
 • Průmyslové
 • Domovní
 • Rozvody technických plynů v průmyslu
 • Plynoměrné sestavy
 • Rozvody vzduchu
 • Revize
 • Svařování plynem, elektrikou a pájením
 • Svařovaní polyethylenu

Rozvody vody

 • Rozvody z plastu a oceli

Rozvody topení

 • Měděné, železné, vícevrstvé trubky
 • Podlahová topení
 • Montáže elektrických a plynových kotlů a ohřívačů ve všech výkonech
  (vč. > 100kW)

Zámečnická činnost

 • Výroba šablon na vyzdívku slévárenských pecí
 • Výroba násypníklů a formovacích rámů
 • Výroba ocelových kostrukcí, vrat a přístřešků
 • Stavba vestavků a přístavků v halách i mimo
 • Výroba ocelových konstrukcí s PUR nebo jiným pláštěm
 • Servisní činnost (údržbářské práce), pravidlené i nárazové

Ostatní činnosti

 • Rekonstrukce koupelen vč. obkladů a příček
 • Drobné stavební práce vč. sádrokartonu a montáží ze dřeva
 • Práce s polykarbonátem, stavba pergol a přístřešků
 • Podlahářské práce
 • Tesařské práce